In Memoriam

In memoriam clipje, gemaakt ter nagedachtenis aan Marcel van der Pol. Met dank voor beschikbaar stellen van film- en fotomateriaal.

Reactie schrijven

Commentaren: 0